Materiały konferencyjne

Wszystkie referaty będą recenzowane i po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie „Mechanik” (11pkt wg nowej oceny ministerialnej).

Artykuł musi być 2-stronnicowy, a opłata 400 zł za dwie strony artykułu jest uwzględniona w opłacie konferencyjnej.

 

Wytyczne dla autorów

Artukuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w redakcji czasopisma "Mechanik"

Wytyczne dla autorów

 

Oświadczenie dla autorów wraz z umową o przeniesienie praw autorskich

Oświadczenie

Ważne daty

 • 31.03.2016

  Nadesłanie karty zgłoszeniowej oraz streszczeń referatów

 • 20.04.2016

  Komunikat II z potwierdzeniem przyjęcia referatu oraz wymaganiami redakcyjnymi

 • 22.05.2016

  Nadesłanie pełnych tekstów referatów

 • 8.06.2016

  Zakwalifikowanie referatów do druku po recenzji

 • 24.06.2016

  Wniesienie opłat za uczestnictwo

 • 15.07.2016

  Komunikat III z programem konferencji

 • 22-23.09.2016

  Konferencja