Koszt konferencji

Opłata konferencyjna bez zakwaterowania wynosi 1500 zł.

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: publikację artykułu, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.

Warunkiem publikacji referatu jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez co najmniej jednego autora/współautora. Jedna opłata konferencyjna odpowiada jednemu referatowi.

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Oddział w Opolu

45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 5

NIP: 526-17-23-674

 

Bank:

Millenium Bank S.A.

nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 6013 7508

 

dopisek: MwTW 2016 - Imię i Nazwisko Uczestnika konferencji